ผู้เขียน หัวข้อ: ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  (อ่าน 299 ครั้ง)

Prichas

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4945
    • ดูรายละเอียด
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 7 พันล้านบาท และหุ้นกู้เพื่อการ เสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท “บ. บ้านปู” ที่ “A+”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?A+? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 7 พันล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ?A+? ด้วยเช่นกัน โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในอุตสาหกรรมถ่านหินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนการมีรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการปรับกลยุทธ์สู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดแบบครบวงจรของบริษัท ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความผันผวนของราคาถ่านหินและอุปสงค์ถ่านหินที่ชะลอตัวในระยะยาวซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความพยายามในการลดมลพิษทางอากาศของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกด้วย

ณ เดือนกันยายน 2564 บริษัทมีภาระหนี้รวมอยู่ที่ประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนประกอบด้วยหนี้ของบริษัทย่อยซึ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกันมูลค่า 62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และหนี้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัทอยู่ที่ระดับประมาณ 20% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถ่านหินต่อไป โดยเงินปันผลรับจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงและกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของอุตสาหกรรมถ่านหินลงได้บางส่วน ในขณะที่สภาพคล่องทางการเงินที่ดีจากการมีวินัยทางการเงินและการบริหารเงินสดที่ระมัดระวังจะช่วยให้บริษัทสามารถประคองตัวผ่านพ้นสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมมีความผันผวนไปได้

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือมีกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากบริษัทมีผลการดำเนินงานอ่อนแอกว่าที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้เป็นอย่างมาก ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติลดลงจากระดับที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การลงทุนโดยการก่อหนี้เพิ่มจนส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนและกระแสเงินสดเพื่อการชำระหนี้ของบริษัทอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิตลงได้

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)

อันดับเครดิตองค์กร: A+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

BANPU225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+

BANPU234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A+

BANPU247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+

BANPU248A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A+

BANPU257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+

BANPU264A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A+

BANPU268A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,945 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A+

BANPU274A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 A+

BANPU282A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A+

BANPU288B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,010 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A+

BANPU295A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A+

BANPU312A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,670 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A+

BANPU318A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,045 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A+

BANPU234B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2566 A+

BANPU288A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2571 A+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี A+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว 

Darit2021

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 49
    • ดูรายละเอียด
https://social.campironhorse.org/showthread.php?tid=26055&pid=43542#pid43542
http://forum.digitallaado.com/showthread.php?tid=12040&pid=23824#pid23824
https://forums.loukapapineau.ca/mybb/showthread.php?tid=3389&pid=6712#pid6712
http://kuko-forum.name/thread-183420-post-298366.html#pid298366
http://myanmar.put2me.com/index.php?topic=135315.msg402193#msg402193
https://forum.bitcoin-online.pl/posting.php?mode=quote&f=21&p=23338
http://pogaduchyweselne.pl/temat-Aston-Villa-%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%83-25-%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%95%E1%9F%84%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%9A-Lucas-Digne-%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B?pid=1647992#pid1647992
http://bbs.gpacf.net/posting.php?mode=quote&f=19&p=226485&sid=15ceeedd537c5d678a1dcf5a01aa8f73
http://thephda.co.uk/posting.php?mode=quote&f=9&p=748130
https://mrt-ricsike-rp.gamesfanhungary.com/showthread.php?tid=3588&pid=9537#pid9537
https://forum.ebvalaim.pl/posting.php?mode=quote&f=14&p=478004
https://forum.rioforense.com.br/showthread.php?tid=150075&pid=344434#pid344434
http://www.thamuang-kan.go.th/webboard/index.php?topic=21521.msg23240#msg23240
https://elterfamily.ca/CDCKMA/Forum/showthread.php?tid=67340&pid=99195#pid99195
http://joscha.x10host.com/phpbb/posting.php?mode=quote&f=1&p=857530
http://www.calabozo.cl/index.php?topic=327002.msg428771#msg428771
http://war2021.autopayez.ph/forum.php?mod=viewthread&tid=105509&extra=
http://jinsha.xn--cksr0a.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=66062&extra=
http://www.cksv-hildesheim.de/forum.php?mod=viewthread&tid=1725460&extra=
https://riseofdarkness.de/showthread.php?tid=91125&pid=213151#pid213151
http://137.59.150.54/forum.php?mod=viewthread&tid=6952492&extra=
https://collectthedead.com/threads/aston-villa-%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%83-25-%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%95%E1%9F%84%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%9A-lucas-digne-%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B-everton.32/post-103
http://bbs.unihomenewyork.com/forum.php?mod=viewthread&tid=641138&extra=
https://cj.qifanuy.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=65272&extra=
http://sbbs.shifanren.com/forum.php?mod=viewthread&tid=297231&extra=
https://noel.toosurtoo.com/forum/posting.php?mode=quote&p=62232
https://rvtransporter.net/mybb/showthread.php?tid=59674&pid=70768#pid70768
https://berlin-eurologistik.de/forum/showthread.php?tid=5083&pid=8869#pid8869
https://bbdevelopers.net/forums/index.php?topic=45141.msg116677#msg116677
https://kovo-warburg.de/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=200651
http://millefori.altervista.org/forum/posting.php?mode=quote&f=34&p=289492
http://www.diclelife.com/tartisma/index.php?topic=18268.msg136077#msg136077
https://forum.musaga.net/showthread.php?tid=12696&pid=35077#pid35077
http://mysteryelectronics.ru/smf/index.php?topic=30286.msg58209#msg58209
http://forum.temancurhat.com/Thread-Aston-Villa-%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%83-25-%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%95%E1%9F%84%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%9A-Lucas-Digne-%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B?pid=11352#pid11352
https://saltyskippers.com/thread-229-post-240.html#pid240
http://forum.woopodcast.com/showthread.php?tid=9840&pid=21355#pid21355
https://forum.servercodex.com/showthread.php?tid=28166&pid=72711#pid72711
http://julia4tied.de/showthread.php?tid=20264&pid=967810#pid967810
http://outreachtrainers.eu/showthread.php?tid=33338&pid=664114#pid664114
https://didyagetit.gonnafixit.com/smf/index.php?topic=9881.msg195670#msg195670
http://nicolasmorenopsicologo.com/foro_psicologia/index.php/topic,25606.msg310689.html#msg310689
https://atsgmembers.com/memarea/forums/forums/posting.php?mode=quote&f=30&p=191990
https://buergerpflicht.ch/posting.php?mode=quote&p=56397
https://www.phantomconnections.space/phpBB3/posting.php?mode=quote&f=2&p=2332581
https://www.vitalerassen.be/forum/showthread.php?tid=515107&pid=595218#pid595218
http://www.cruciblersps.com/forums/showthread.php?tid=367&pid=1897#pid1897
https://www.freetexans.com/forum/showthread.php?tid=198&pid=259#pid259
https://btsluv.com/showthread.php?tid=2192&pid=3630#pid3630
https://forum.masterstyleunity.com/showthread.php?tid=322
https://kovo-warburg.de/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=200694
http://www.charlottewrestling.com/boards/posting.php?mode=quote&f=1&p=54774&sid=752d5a7192404f333bf4cf4f4fbfc2d4
http://permitbeijing.com/forum/showthread.php?tid=517645&pid=638890#pid638890
https://xupdates.com/showthread.php?tid=43616&pid=135610#pid135610
http://ciphertalks.com/posting.php?mode=quote&f=7&p=2449980
http://www.qoust.com/testbb/thread-25211-post-48303.html#pid48303
http://dailyhelp.eu/forum/showthread.php?tid=175282&pid=193325#pid193325
http://forum.gamerepin.com/showthread.php?tid=111478&pid=159587#pid159587
http://l2blessed.com.br/forum/index.php?topic=7202.msg421112#msg421112
http://www.chat-de-nemo.fr/forum/index.php?topic=5912.msg33731#msg33731
https://www.nflmessageboard.com/showthread.php?tid=270139&pid=552626#pid552626
http://hipertekspeed.net/forums/index.php?topic=684695.msg888926#msg888926
https://geforce-samp.com/index.php?topic=343688.msg878329#msg878329
http://www.angdim.com/index.php?topic=72428.msg91849#msg91849
https://www.medflyfish.com/index.php?topic=35513.msg334299#msg334299
https://cerberus-chain.be/showthread.php?tid=18835&pid=58885#pid58885
http://reidy.ca/forum/index.php?topic=296587.msg390406#msg390406
http://forum.freerider-oberberg.de/posting.php?mode=quote&f=3&p=944713&sid=28898e6db272b3cd0b226e6159515a24
https://enfierradosroleplay.com/foro/showthread.php?tid=25959&pid=29456#pid29456
https://mystic-sagery-forum.com/showthread.php?tid=14804&pid=54132#pid54132
https://www.nasciweb.com.br/foruns/posting.php?mode=quote&f=10&p=35708
https://badbaddog.com/forum/index.php?topic=556478.msg632676#msg632676
https://bytehacking.net/forum/posting.php?mode=quote&f=16&p=62676
http://forum.muorbis.com/showthread.php?tid=13839&pid=50309#pid50309
https://cantotalk.com/posting.php?mode=quote&f=9&p=98443
https://gearuncensored.com/showthread.php?tid=31741&pid=103728#pid103728
https://shishoninfood.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=9&p=229634
https://symptomtwins.com/Thread-Aston-Villa-%E1%9E%87%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%88%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%8A%E1%9E%9B%E1%9F%8B%E1%9E%80%E1%9E%B7%E1%9E%85%E1%9F%92%E1%9E%85%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%98%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%84%E1%9E%8F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9B%E1%9F%83-25-%E1%9E%9B%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%95%E1%9F%84%E1%9E%93%E1%9E%9F%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%8B%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%96%E1%9E%B6%E1%9E%9A-Lucas-Digne-%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9E%9F%E1%9F%8B?pid=34699#pid34699
http://www.stockspeak.org/showthread.php?tid=79432&pid=173867#pid173867
https://freedomverse.org/forums/posting.php?mode=quote&f=2&p=86947
http://thamdinhgiaforum.online/showthread.php?tid=6390&pid=7030#pid7030
http://pallicovid.co.uk/showthread.php?tid=64578&pid=195295#pid195295
https://forum.stoprugpull.com/posting.php?mode=quote&f=6&p=69506
http://yzfree.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=711&extra=
https://letstalksport.co.uk/forums/posting.php?mode=quote&f=3&p=119763
https://africaharvestmissions.com/mybb/showthread.php?tid=274427&pid=368807#pid368807
https://semprecelta.com/posting.php?mode=quote&f=10&p=64060
http://jadeliveries.com/showthread.php?tid=22327&pid=82823#pid82823
http://www.mikrei.com/canforum/showthread.php?tid=1383281&pid=1443594#pid1443594
https://forums.persian-kingdom.ir/showthread.php?tid=20428&pid=80386#pid80386
https://forums.m4fg.at/showthread.php?tid=49024&pid=200871#pid200871
http://i-strength.org/forum.php?mod=viewthread&tid=124916&extra=
http://forum.saintbrieuc-parlonsnous.fr/posting.php?mode=quote&f=3&p=1159273
http://reacharound.club/posting.php?mode=quote&f=4&p=274542&sid=78b26044593d27e6bebcc4ca3eda2ec9
http://forum.atvmoto.pl/posting.php?mode=quote&f=36&p=51060
https://fromsis.com/showthread.php?tid=7379&pid=12364#pid12364
https://saldogratispoker.com/showthread.php?tid=738477&pid=4157529#pid4157529
https://therockandduckshow.net/showthread.php?tid=430330&pid=872429#pid872429
https://forums.hotciti.com/posting.php?mode=quote&f=5&p=1333004
https://www.icugamer.net/forum/showthread.php?tid=351201&pid=458240#pid458240

 

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น” คำสอน ของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
- - - - - tutorlive website คุณภาพ สำหรับคุณ - - - - -
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น Mermaid ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคุณไม่ควรพลาด " ธรรมชาติที่ไม่ธรรมดา "
Powered by www.tutor-thai.com welcome to tutorlive by tutor-thai.com
Nice To Meet You